Publicații

Tratatul de Elastografie

Titlu:  “Tratatul de Elastografie”

editori: Prof. Dr. Ioan Sporea, Prof. Dr. Alina Popescu, Prof. Dr. Roxana Șirli și pe Prof. Dr. Dana Stoian
(toți membrii ai Centrului de Educație al WFUMB și respectiv ai “Ultrasound Learning Center” al EFSUMB),

printr-o colaborare cu experți români de prestigiu:
Prof. Dr. Dana Fodor, Prof. Dr. Sorin Dudea din Cluj și respectiv Prof. Dr. Flaviu Bob (Timișoara), cât și cu Prof. Paul Sidhu (Londra).

Publicația aduce o noutate publicistică absolută pentru țara noastră, cel mai nou progres în domeniul diagnosticului ultrasonografic. Tratatul are 570 de pagini, o bibliografie impresionantă, o prezentare grafică impecabilă și este primul în acest domeniu care reunește la un loc materialele recente despre această tehnică, cu utilizări în multiple domenii medicale. Volumul a fost lansat oficial cu ocazia manifestării medicale ultrasonografice din 12-13 aprilie 2024.

 

Teza de doctorat

Titlu: „Cercetări privind modificările osteoarticulare în hiperparatiroidismul secundar renal”

 

Conducător științific: Prof. Dr. Dan V. Poenaru, 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

Anul sustinerii: 2009

Calificativ: Summa Cum Laude

Teza de abilitare

Titlu: „Preventie in endocrinologie – Evaluarea predictiva a riscului de endocrinopatii si comorbiditati”

 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara

Anul sustinerii: 2018

Carti de specialitate

 • Dana Stoian. Alina Popescu. Elastography - Applications in Clinical Medicine. Intech Open, 2022, ISBN 978-1-78985-354-4
 • Dana Stoian. Modificări osoase în hiperparatiroidismul secundar renal.  Editura Victor Babeș Timișoara 2011, 226 pag, ISBN 978-606-8054-59-9, CNCSIS 324
 • Dana Stoian. Sexologia de la A la Z. Editura Victor Babeș Timișoara (recunoscută CNCSIS), 2011,  219 pag, ISBN 978-606-8054-60-5, CNCSIS 324
 • Dana Stoian, Curs sexologie, Editura Victor Babeș Timișoara, 2012, CDROM pag, ISBN 978-606-8054-25-4, CNCSIS 324
 • Dana Stoian. Mihaela Crăciunescu. Notiuni de sterilitate si principii de contraceptie. Editura Victor Babeș Timișoara, 2013, 115 pag, ISBN 978-606-8456-12-6 CNCSIS 324
 • Dana Stoian, Sexology for medical students, Editura Victor Babeș Timișoara, 2014, CD ROM ISBN 978-606-8054-26-3 CNCSIS 324
 • Dana Stoian. Clinical Endocrinology. Editura Victor Babeș Timișoara 2017.Timisoara. Romania.  298 pag, ISBN 978-606-786-060-3 CNCSIS 324
 • Mihaelav Vlad, Dana Stoian, Ioana Zosin, Aurora Milos, Melania Balas, Amzar Daniela, Ioana Golu, Ioana Natalia Milos. Curs de endocrinologie Clinica. Editura Victor Babes. Timisoara. Romania. 2018, 369 pag, ISBN 978-606-786-082-5 CNCSIS 324
 • Dana Stoian, Dan Navolan, Marius Craina. Sexologia de la A la Z. Editia II a. Editura Victor Babes. Timisoara. Romania. 2020, 255 pag, ISBN 978-606-786-192-2 CNCSIS 324
 • Dana Stoian. Elastography – Applications in clinical medicine. Intech Open Limited. London. UK.  2022.  Pag. ISBN 978-78985-354-4

Capitole in volume colective

 • Dana Bucuraș, Ambert Valentin, Petrișor Geavlete. Intersexualitate, autor capitol, în Tratat de Urologie, sub Redacţia I. Sinescu, G. Gluck, Bucureşti, Editura Medicală 2008, p.1553-1608, 56 pag,  ISBN 978-973-39-0655-1, CNCSIS 167
 • Dana Bucuraș, Viorel Bucuraș. Hipogonadism  in Disfuncţie erectilă, autor capitol, în Disfuncţia erectilă - Ghid de abordare multidisciplinară, sub redacţia N. Calomfirescu, Bucureşti, Editura Medicală, 2009 , 167-200, 34 pag, ISBN 978-973-39-0680-3, CNCSIS 167
 • Dana Stoian, Pubertate.Menopauză.Hemoragii uterine disfuncționale, în Ginecologie, sub. Redacția Dorin Grigoraș, Eugenia Tăurescu, Editura Victor Babeș Timișoara, 2011, p. 7-39, 33 pag, ISBN 978-606-8054-41-4, CNCIS 167
 • Dana Stoian, Bioritmurile funcției reproductive. Gonadostatul. Ciclul menstrual, în Obstetrica, sub. Redacția Dorin Grigoraș, Eugenia Tăurescu, Editura Victor Babeș Timișoara, 2011, p. 7-17, 11 pag, ISBN 978-606-8054-40-7, CNCIS 167
 • Muller C., Tessonnier L., Cassagneau P., Taieb D., Stoian D. Imagistica morfologică și funcțională a glandelor paratiroide, în Patologia și chirurgia glandelor paratiroide, sub redacția Flore Vârcuș, Editura ArtPress (recunoscută CNCSIS), 2012, p. 53-76, 24 pag, ISBN 978-973-108-469-5, CNCSIS 154
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Bogdan Timar, Mihnea Derban, Marius Craina. Thyroid imaging reporting and data system in evaluation of solid thyroid nodules, in Update in pediatric endocrinology and diabetes, Editura Mirton, 2015,  , 6 pag, ISBN 978-973-52-1632-0, CNCSIS 185
 • Dana Stoian. Evaluarea functiei tiroidiene. In Patologia tiroidei la copil, sub Redactia Iulia P Velea, Corina Paul, Editura Mirton. 2016, 35 – 76, 42 pag, ISBN 978-973-52-1632-0, CNCSIS 185
 • Corina Paul, Dana Stoian, Iulian P Velea. Hipertiroidismul la copil. In Patologia tiroidei la copil, sub Redactia Iulia P Velea, Corina Paul, Editura Mirton.2016, 115-138, 24 pag, ISBN 978-973-52-1632-0, CNCSIS 185
 • Dana Stoian, Timar Bogdan, Marius Craina, Mihaela Craciunescu, Romulus Timar, Adalbert Schiller. Elastography: A new Ultrasound technique in nodular thyroid pathology. Thyroid Cancer – Advantages in Diagnostic and Therapy. Hojjat Ahmadzadehr (Ed), Intech Open Limited. London. UK 2016.  87 - 110, 24 pag,  ISBN 978-953-2588-4, Open Acces
 • Dana Stoian, Ioana Mozos, Marius Craina, Corina Paul, Iulian Velea, Adalbert Schiller, Mihaela Craciunescu. Hypogonadism in Male sexual Dysfunction, Sexual dysfunction, Prof Berend O (Ed) . Intech Open Limited. London. UK 2017, 33- 55, 23 pag, ISBN 978-953-51-3263-9, Open Acces
 • Ioana Mozos, Dana Stoian. Signal-Average ECG: Basics to current issues. Interpreting Cardiac Electrograms – from skin to endocardium. Ekevin A (Ed.). Intech Open Limited. London. UK 2017, 37-51, 15 pag, ISBN 978-953-3571-5, Open Acces
 • Andreea Borlea, Laura Cotoi, Ioana Mozos, Dana Stoian. Advanced ultrasound techniques in preoperative diagnistic of thyroid cancers. Knowledges on Thyroid Cancer. Omer Engin. (Ed.) Intech Open Limited. London. UK 2019, 1-19, 19 pag, ISBN 978-1-78923-983-6, Open Acces
 • Ioana Mozos, Dana Stoian, Alexandru Caraba, Clemens Malainer, Jaroslaw Horbanczuk, Atanas Atanasov. Lycopene and Vascular Health. Ethnopharmacology in central and Eastern in the context of global research developments. Frontiers Research Topics. Hohman J, Kiss AK, Rollinger JM ( Eds). 2019. 105 - 120, 16 pag,  doi: 10.3389/978-2-88945-890-5, Open Acces
 • Dana Stoian. Afectare cardiovasculara in bolile endocrinologice. Interdisciplinaritate in patologia cardiovasculara. Ivan Viviana (Ed) Editura Victor Babes. 39-66, 28 pag. 2022. ISBN 978-606-786-260-7

Articole publicate in extenso

A. Articole în reviste cotate ISI, cu factor de impact – autor principal

 • Cristina Cepeha, Corina Paul, Andreea Borlea, Renata Bende, Monica Simina Mihuta, Dana Stoian. Is strain elastography useful in diagnosing chronic autoimmune thyroiditis in chidren? Applied Science. 2022. 12 8881. https//doi.org/10.3390/appl12178881 FI: 2.838
 • Monica Mihuta, Corina Paul, Andreea Borlea, Cristina Cepeha, Iulia Puiu Velea, Ioana Mozos, Dana Stoian. The oscilometric pulse wave analysis is useful in evaluating the arterial stiffness of obese children with relevant cardiometabolic risks. J Clin Med. 2022.11. 5078. http/doi.org/10.3390/jcm11175078 FI:4.964
 • Dana Stoian, Lucia Moisa Luciana, Laura Taban, Ioan Sporea, Alexandru P)opa, Alina Popescu, Andreea Borlea. Qualtification of thyroid viscosity in heatly subjects using ultrasound sher wave dispersion (Viscosity PLUS). Diagnostics. 2022. 12. 2194. https//doi.org/10.3390/diagnostics12092194 FI: 3.992
 • Laura Taban, Dana Stoian, Daniela `Amzar, Bogdan Timar, Calin Adela, Alexandru Motofelea, Andreea Borlea, Romain Frisoni, Nadege Laguerre. Vita,in D status sand steatohepatitis in obese diabetic and nondiabetic patients. J Clin MEd. 2022. 11. https//doi.org.10.3390/jcm FI: 4.964
 • Monica Mihuta, Corina Paul, Adrian Ciulpan, Farah Dacca, Iulia Puiu Velea, Dana Stoian. Subclinical atherosclerosis progression on obese children with relevant cardiometabolic risk factors can be assessed through carotid intima media thickness. Applied Science. 2021. 11 (22) 10721. doi.org/10.3390/app112210721 FI: 2.679
 • Daniela Amzar, Laura Cotoi, Ioan Sporea, Bogdan Timar, Oana Schiller, Adalbert Schiller, Andreea Borlea, Nicusor Gheorghe Pop, Dana Stoian. Shear wave elastography in patients with primary and secondary hyperparathyroidism. Journal of Clinical Medicine. 2021. 10. 390 doi: 10.3390/jcm10020390 FI: 4.964
 • Ana Maria Crustina Bortun, Viviana Ivan, Dan Bogdan Navolan, Liana Dehelean, Andreea Borlea, Dana Stoian. Thyroid autoimmune disease – impact on sexual function in young women. Journal of Clinical Medicine. 2021. 10. 368 doi: 10.3390/jcm10020369 FI: 4.964
 • Cristina Cepeha, Corina Paul, Andreea Borlea, Renata Fofiu, Florin Brcan, Cristina A Dehelean, Dana Stoian. Shear wave elastography – diagnostic value in children with chronic autoimmune thyroiditis. Diagnostics. 2021. 11:284 doi.10.3390/diagnostics 11020248 FI: 3.992
 • Cristina Cepeha, Corina Paul, Andreea Borlea, Florin Borcan. Renata Fofiu, Cristina Adriana Dehelean, Dana Stoian. The value of strain elastography in predicting autoimmune thyroiditis. Diagnostics. 2020, 10 (11), 874. doi: 10.3390/diagnostics10110874  ISSN 2075-4418 FI: 3.992
 • Ivana Eremici, Catalin Dumitru, Dan Navolan, Marius Craina, Viviana Ivan, Florin Borcan, Cristina Adriana Dehelean, Ioana Mozos, Dana Stoian, Diagnostic Value of Different Risk-Stratification Algorithms in Solid Breast Lesions Appl Sci. 2020, 10. doi: 10. 6943, doi: 10.339/app1019643  ISSN 2076-3417 FI: 2.679
 • Dragos Nemescu, Ingrid Andrada Tanasa, Dana Liana Stoian (autor corespondenta), Dan Bogdan Navolan, Angela Vinturache. Conservative in utero treatment of fetal dyshormonogenetic goiter with levothyroxine, a systematic literature rewiev. Experimental and Therapeutic Medicine. 2020.  Early online. Doi:10.3892/etm.2020. 8794  ISSN 1792-0981 FI: 2.447
 • Andreea Borlea, Dana Stoian, Laura Cotoi, Ioan Sporea, Lazar Fulger, Ioana Mozos. Thyroid multimodal ultrasound evaluation – impact on presurgical diagnosis of intermediate cytology. Appl Sci. 2020, 10. doi: 10.3390/app10103439  ISSN 2076-3417 FI: 2.679
 • Laura Cotoi, Florin Borcan, Ioan Sporea, Daniela Amzar, Oana Schiller, Adalbert Schiller, Cristina A. Dehelean, Gheorghe Nicusor Pop, Andreea Borlea, Dana Stoian. Thyroid pathology in end stage renal disease patients on hemodialysis. Diagnostics 2020, 10, 245; doi:10.3390/diagnostics10040245 ISSN  2075-4418 FI:3.706
 • Laura Cotoi, Danilea Amzar, I Sporea, Andreea Borlea, Dan Navolan, Flore Varcus, Dana Stoian. Shear wave elastography versus strain elastography in diagnosing parathyroid adenomas. International Journal of Endocrinology. 2020.ID 3801902. Doi:10.1155/2020/3801902  ISSN 2314-6141 (Online) FI:3.257
 • A. Borlea, F Borcan, I Sporea, Cristina Adriana Dehelean, Romeo Negrea, Laura Cotori, Dana Stoian. Ti-RADS diagnostic performance: which algorithm is superior and how elastography and 4 D vascularity improve the malignancy risk assessment. Diagnostics. MDPI. 2020; 10.180: doi:10/390/diagnostics 040180 ISSN  2075-4418 FI:3.706
 • Dana Stoian, Viviana Ivan, Ioan Sporea, Varcus Florian, Ioana Mozos, Dan Navolan, Dragos Nemescu. Advanced ultrasound application – impact on presurgical risk stratification of the thyroid nodules. Therapeutics and Clinical Risk Management. 2020;16:21-30,  ISSN  1178-203X FI: 2.423
 • Laura Cotoi, Florin Borcan, Ioan Sporea, Oana Schiller, Adalbert Schiller, Cristina Dehelean, Gheorgher Nicusor Pop, Dana Stoian. Shear wave elastography in diagnosing secondary hyperparathyroidism. Diagnostics. 2019; 9:213; doi:10.3390/diagnostics ID 9040213 ISSN 2075-4418 FI:3.11
 • Flavius Olariu, Dana Stoian, Delia Berceanu Vaduva, Alina Corpade, Florin Barsasteanu, Dan Navolan, Constantin Tudor Luca, Octavian Cretu, Adrian Carabineanu, Sorin Motoi, Florin Borcan. Studies on a Levonorgestrel-Releasing trade plastic device and on a similar polyurethane foam used as a levonorgestrel carrier . Materiale Plastice. 2019; 56(2):543-547 ISSN online 1668-8220   FI: 1.393 autor de corespondenta
 • Dana Stoian, Florin Borcan, Izabella Petre, Ioana Mozos, Flore Varcus, Viviana Ivan, Andreea Cioca, Adrian Apostol, Cristina Adriana Dehelean. Strain elastography as a valuable diagnostic tool in intermediate cytology (Bethesda III) thyroid nodules. Diagnostics. 2019; 9:119, doi:10.3390/diagnostics9030119 ISSN 2075-4418 FI:3.11
 • Ioana Mozos, Daniela Jianu, Cristina Gug, Dana Stoian. Links between high sensitivity C reactive protein and pulse wave analysis in middle aged patients with hypertension and high normal blood pressure. Disease Markers, 2019. Article ID 2568069 9 pages, ISSN (online) 1875-8630 (Online) FI: 3.845
 • Szasz F, Levai C, Navolan D, FArcas S, Andreescu N, Birsasteanu F, Mehedintu C, Ionescu GA, Bohiltea R, Carabineanu A, Nemescu D, Simu S, Stoian D. Weight of pregnant women and their influence on second trimester biochemical markers. Rev Chim. (Bucharest) 2018;69(2):529-532 ISSN 0034-7752, FI: 1.605
 • Navolan D, Ionescu CI, Carabineanu A, Birsasteanu F, Cretu O, Szasz F, Vladareabu S, Ciohat I, Gidea R, Nemescu D, Farcas S, Andreacu N, Simu S, Stoian DInfuence of weight of pregnant women on first trimesterl biochemical markers. Rev. Chim. (Bucharest): 2017; 68(12):2836-2838,  ISSN  0034-7752FI: 1.412
 • Mozos Ioana, Stoian Dana, Luca CT. Crosstalk between vitamins A, B12, D,K,C and E status and arterial stiffness. Disease markers. 2017. Article 8784971, ISSN 1875-0240, FI: 2.949   autor corespondenta
 • Mozos I, Maidana P, Stoian D, Stehlk M. Gender differences of arterial stiffness and arterial age in smokers. International Journal of Environmental research and public health. 2017;14 96):art 565. doi:10.3390/ijerph14060565 . ISSN 1660-4601, FI: 2.145 autor corespondenta
 • Florica Gadalean, Dan Lighezan, Dana Stoian, Oana Schiller, Romulus Timar, Bogdan Timar, Flaviu Bob, Mihaela Dora Domciu, Mircea Muntean, Adrian Covic, Adalbert Schiller. The survival of roma minority patients on chronic hemodilaysis therapy - a romanian multicentric study. 2016. Plos One 11(5):e0155271. doi:10.1371/journal.pone.0155271, ISSN: 1932-6203 FI: 2.806 autor corespondenta
 • Mihaela Craciunescu, Dana Stoian, Adalbert Schiller, Marius Craina, Izabella Petre, Elena Bernad, Florca Andreica, Florin Bircan, Bogdan Timar. Study on 25 hydroxivitamin D for the assemenst of bine mineral density. Rev. Chim (Bucharest) 2016:67(3):543-548. ISSN 0034-7752.  FI: 1.232 autor corespondenta
 • Dana Stoian, Stelian Pantea, Madalin Margan, Bogdan Timar, Florin Borcan, Marius Craina and Mihaela Craciunescu. Individualized Follow-up of Pregnant Women with Asymptomatic Autoimmune Thyroid Disease Int. J. Mol. Sci. 2016, 17, 88; doi:10.3390/ijms17010088 ISSN 1422-0067  FI: 3.226
 • Stoian Dana, Timar Bogdan, Craina Marius, Bernad Elena, Petre Izabela, Mihaela Craciunescu. Qualitative strain elastography - strain risk evaluation – an important tool in breast cancer diagnostic. Med Ultrason 2016 18(2):190-195, ISSN 1844-4172 , Science citation Index expanded/ISI Thomson Master Journal List (March 2010): FI 1.118
 • Stoian Dana, Timar Bogdan, Derban M, Pantea Stelian, Varcus Florin, Craina Marius, Craciunescu Mihaela.Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS): the impact of Quantitative Strain Elastography for better stratification of cancer risks Med. Ultrason. 2015, 17(3), 327-32 , ISSN 1844-4172 , Science citation Index expanded/ISI Thomson Master Journal List (March 2010): FI 1.167
 • Danciu Corina, Biris Marius, Balasz Boglarka, Erzebet Csanyi, Pavel Ioana, Pop Georgeta, Soica Codruta, Ceuta Lavinia, Nita Liviu, Morgovan Catalin, Stoian Dana. Proapoptotic effect of spy total extract incorporated in lypotropic liquid crystals formulation. Rev Chim. (Bucharest) 2015, 66 (7) 1038-1041. ISSN 0034-7752.  FI: 0.956
 • D Stoian, M Cornianu, A Dobrescu, F Lazar. Nodular thyroid cancer. Diagnostic valus of real time elastography. Chirurgia. 2012, 107(1): 39-46,ISSN: 1221-9188 Chirurgia Journal, was indexed by the Web of Science (Journal Citation Index Expanded and Journal Citation Report), a Thomson Reuters Database, starting from 2008 until 2013 (volume 108, issue 6, November - December) FI: 0.777 
 • FCIP = 86.83

Articole în reviste cotate ISI, cu factor de impact – coautor 

 • Ioana Mozos. Corina Flangea, Daliborca Vlad, Cristina Gug, CostinMozos, Dana Stoian, Constantin Luca, Jaroslaw Hobanczuk, Olaf Hobanczuk, Aanas Atanasov. Effects of anthocyanins on vascular health. Biomolecules. 2021.11 (6):811 doi .org/10.3390/biom11060811 FI: 4.879
 • Laura Stoica, Ramona Gadea, Dan Bogdan Navolan, Fulger Lazar, Ciprian Duta, Dana Stoian. Cristian Tarta, Flavius Olaru, Alexandru ISaic, Amadeus Dobrescu. Plasma ghrelin, adiponectin ad leptin levels in obese rats with type 2 diabetes mellitus after sleeve gastroectomy and gastric plication. Experimental and therapeutic Medicine . 2021. 21: 264 FI:1.785
 • Dan Bogdan Navolan, Dana Liana Stoian, Roxana Elena Bohiltea, Zorin Crainiceanu, Marius Lucian Craina, Bogdan Timar, Radu Vladareanu, Peter Terness, Friederike Burger, Dragos Nemescu. Comparison of early pregnancy serum concentrations od neopterin, neopterin/creatinine ration, C reactive protein and Chitotriosidase in pregnant women with birth at term and spontaneous preterm birth. Experimental and Therapeutic Medicine. 2020.  Early online. Doi:10.3892/etm.2020.8784  ISSN 1792-0981  FI:1.785
 • Gug C1, Caba L, Mozos I, Stoian D1, Atasie D1, Gug M, Gorduza EV. Rare spilling mutation on COL1A1 gene indentified by whole exones sequencing in a patient with Osteogenesis imperfect type I followed by prenatal diagnosis: a case report and review of the literature. Gene. 2020/ doi:10.1016/j.gene.2020.144565 ISSN 0378-1119 FI: 2.638 1 = equal contribution
 • Ioana Mozos, Cristina Gug, CostinMozos, Dana Stoian, Marius Pricop, Daniela Jianu. Association between intrinsic heart rate, P wave and QT interval durayoins and pulse wave analysis in patients with hypertension and high normal blood pressure. International Journal of Enviromental Reserch and Public Health. 2020, 17, 4350, doi:10.3390/ijerph17124350 FI: 2.486
 • Roxana Ghiulai, Stefana Avram, Dana Stoian, Ioana Zinuca PAvel, Dorina Coricovac, Camelia Oprean, Laurian Vlasie, Claudia FArcas, Marius Mioc, Dalina Minda, Andrei Motoc, Camelia Szuhanek. Lemon balm extracts prevent breast cancer progression in vitro and in ovo on chorioallantoic membrane assay. Hindawi. Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 2020. Article ID 6489159, doi:10.1155/2020/6489159  ISSN online 1741-4288 FI: 1.984.
 • Adrian Suciu, Adelina Cheveresan, Vlad Laurentiu, Razvan Susan, Monica Susan, Dana Stoian, Florin Szasz, Nicolae Balica, Marioara Poenaru.  Nicotine activity on healthy oral cells and pharyngeal tumor cells. Revista de Chimie. 2019; 70 (10):3719 - 3721. ISSN 0034-7754, FI: 1.605
 • Chioibas Raul, Borcan Florin, Mederle Ovidiu, Stoian Dana, Soica Codruta. Comparative characterization of different samples containing Nano ZnO Particles with applicability in topical therapies. Materiale Plastice. 2019; 56(3):652-656, ISSN online 1668-8220   FI: 1.393
 • Apostol Adrian, Chisavu Lazar, Albulescu Nicolae, Stoian Dana, Schiller Adalbert. RAS inhibition in hameodilaysis patients impact on mortality. Revista de Chimie. 2019; 70(2):424-444, ISSN 0034-7754, FI: 1.605
 • Coricovac D, Farcas C, Nica C, Pinzaru I, Simu D, Stoian D, Soica C, Proks M, Avram S, Navolan D, Dumitru C, Popovici RA, Dehelean C. Ethynilestradiol and levonorgestrel as active agents in normal skin, and pathological conditions induced by UVB exposure: in vitro and in ovo assessment. International Journal of Molecular Sciences. 2018, 19:11.Article 3600. Doi:10.3390/ijms19113600, ISSN: 1422-0067 FI: 4.183
 • Mozos I, Stoian D, Caraba A, Malainer C, Horbanczuk JO, Atanasov AG. Lycopene and Vascular Health. Frontiers in Pharmacology. 2018. 9:article 521. Doi: 10.3389/fphar.2018.00521. ISSN: 1663-9812, FI: 3.845
 • Mozos Ioana. Malainer C, Horbanczuk J, Gug C, Stoian D, Luca CT, Atanasov AG. Inflammatory markers for arterial stiffness In cardiovascular disease. Frontiers in Immunology. 2017; 8: article 1058: doi 10.3389/fimmu.2017.01058, ISSN: 1664-3224, FI: 5.511
 • Milulescu A, Dorneanu F, Iacob D, Stoian D, Petre I, Chiriac D, Margan R, Ionita I, Marti D, Moleriu LC. Procalcitonina – Diagnostic marker in neonatal sepsis. Materiale Plastice 2017;54 (4):752-753, ISSN  0025-5289, FI:1.248 autor corespondenta
 • Bonte DC, Iordache O, Petre I, Craina M, Chiriac D, Stoian D Moleru LC, Sisu A. Macroscopic examination of placental vascularization with a corrosive agent in pregnant women diagnosed with thrombophilia. Materiale Plastice 2017;54 (4):678-681, ISSN  0025-5289, FI: 1.248 autor corespondenta
 • Navolan D, Vladareanu S, Ciohat I, Stoian D, BAdiu D, Craina M, Tomovic M, Birsasteanu F, Craciunescu M. A preliminary study over second trimester biochemical markers and their utility. Rev Chim (Bucharest). 2016;67(6):1224-1226 FI: 1.232
 • Dan Navolan, Mihaela Craciunescu, Ioana Ciohat, Dana Stoian, Diana Badiu, Marius Craina, Florin Birsasteanu, Dragos Nemescu, Simona Vladareanu. The influnece of some biological markers in early pregnancy of patients with birth at term and preterm birth. Rev Chim (Bucharest) 2016 67 (5):991-994. ISSN 0034-7752.  FI: 1.232
 • Petre I, Bernad E, Craina M, Citu C, Bolintineanu S, Pop E, Stoian D, Sipos S, Lungeanu D, Furau C, Furau G, Pantea S, Ionita I. Determining markers P1GF, sFlt1 and the ratio of sF1t1/P1GF-prognostic tool in patients with preeclampsia. Rev. Chim (Bucharest) 2016:67 (11):2365-2369, ISSN: 0034-7752  FI: 1.232
 • Ioana Cezara Grigoriu, Bogdal Ionel Cioroiu, Ana Strugaru, Luminita Agoroaie, Cristina dehelean, Dana Stoian, Elena Butnariu. Preliminary impurity profile study of deloratadine used in toxicological studies. Rev Chim. (Bucharest) 2015, 66 (7) 1064-1067. ISSN 0034-7752.  FI: 0.956
 • Adalbert ScHiller, Florica Gadalean, Oana Schiller, Rimulus Timar, Flaviu Bob, Mircea Muntean, Dana Stoian, Adelina Mihaescu, Bogdan Timar. Vitamin D deficiency – prognosctic marker or mortality risk factor in end stage renal disease patients with diabetes mellitus treated with hemodialysis – a prospective multicenter study. 2015. Plos ONE 10 (5): e0126586. doi:10.1371/journal.pone.0126586, ISSN: 1932-6203  FI:3.057
 • Bogdan Timar, Romulus Timar, Alina Albai, Dana Stoian, Razvan Nitu, Marius Craina. Predictors for pregnancy outcomes in Romanian women with type 2 diabetes mellitus:  a prospective study. Diabetes and Metabolic Syndrome Journal. 2014:6:125. ISSN: 1758-5996, FI: 2.173
 • Total FCIAP 46.077

B. Articole în reviste indexate ISI fără factor de impact 

Articole în reviste cotate ISI, fara factor de impact  in extenso

 • Sorin Motoi, Amadeus Dobrescu, Simona Carabineanu, Alexandru Blidisel, Dana Stoian, Adrian Carabineanu, Marioara Boia, Marius Craina, Radu Vladareanu, Somona Vladareanu, Petre Terness, Dan Navolan. IgG Anti (Fab’) 2 Antibodies in early pregnancy sera of women with anti thyroid antibodies and normal outcome or spontaneous abortions. Rev. Chim. 2020. 71(3):608-631  ISSN 0034-7754 autor corespondenta

Articole în reviste cotate ISI, fara factor de impact  ISI Proceedings

 • Chiriac Daniela, Salapa Magdalena, Craina Marius, Mozos Ioana, Iacob Radu, Moleriu Lavinia, Stoian Dana. Thyroid nodules in femal patients of reproductive age. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 182-186
 • Eremici Ivana, Dumitru Catalin, Stoian Dana, Margan Madalin, Popescu Alin, Neamtu Radu, Craina Marius. Obstetrical complications associated with increaseing caesarean section rates. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 306-309
 • Mitranovici Melinda, Craina Marius, Chiriac Daniela, Moleriu Radu, Pop Elena, Iurciuc Stela, Stoian Dana. Trombocytopenia in pregnant women with thrombophilia. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 429-433
 • Mitranovici Melinda, Craina Marius, Chiriac Daniela, Citu Cosmin, Pop Elena, Iurciuc Stela, Stoian Dana, Tudor Anca. Trombocytopenia in pregnant women with preeclampsia. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 470-474
 • Mitranovici Melinda, Craina Marius, Chiriac Veronica, Moleriu Radu, Pop Elena, Iurciuc Stela, Stoian Dana. Uterine artery Dopppler velocimetry in women at 20th-34th week of pregnancy –diagnosed with thrombocitopenia. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 475-480
 • Mitranovici M, Craina M, Chiriac D, Vitu C,Pop E, Iurciuc S, Stoian D, Tudor A. Factor Ledien V – increased risk for miscarriage and interfility. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 479-484 
 • Moza Andreea, Craina Marius, Chiriac Daniela, Stelea Lavinia, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Stoian Dana, Ilyes Stelian, Fogarassy Attila. Tocolytic medication for threatened preterm labor depending on the condition of the amniotic membranes. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 495-501
 • Moza Andreea, Craina Marius, Chiriac Daniela, Stelea Lavinia, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Stoian Dana, Ilyes Stelian, Fogarassy Attila. Tocolytic medication for threatened preterm labor in women with twin pregnancies. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 501-506
 • Petre Izabella, Craina Marius, Chiriac Veronica, Stelea Lavinia, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Iurciuc Mircea, Stoian Dana, Ivan Viviana. Evaluation of hemodynamic and arterial stifness parametes in women with Htais/preeclampsia. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 639-643
 • Petre Izabella, Craina Marius, Chiriac Veronica, Stelea Lavinia, Moza Andreea, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Stoian Dana, Ilyes Stelian, Fogarassy Attila. Management of threatened preterm labor. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 644-649
 • Petre Izabella, Craina Mariusn, Chirac Daniela, Moza Andreea, Moleriu Lavinia, Iurciuc Mircea, Stoian Dana, Ivan Viviana, Ilyes Stelian, Fogarassy Attila. Tocolytic  medication for threatened preterm labor in single pregmamcy patients. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 650-656
 • Petre Izabella, Craina Marsiu, Chiriac Veronica, Stelea Lavina, Moza Andreea, Moleriu Lavinia, Stoian Dana, Fogarassy Attila. Tocolytic medication in the risk preterm birth in patients with cervical cerclage. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 657-661
 • Salapa Magdalena, Craina Marsiu, Petre Izabella, Ilyes Stelian, Fogarassy Attila, Citu Ioana, Cutu Cosmin, Stoian Dana. Thyroid and pregnancy. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 723-727
 • Uta Mihaela, Petre Izabella, Craina Mariusn, Chiriac Daniela, Stelea Lavinia, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Iurciuc Mircea, Stoian Dana, Ivan Viviana. Correlation between obesity and preecmaplsia – risk factors for pregnancy. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 833-836
 • Uta Mihaela, Craina Marius, Popa Zoran, Salapa Madalina, Stoian Dana, Ilyes Stelian, Tudor Anca. Assesment of determining factors for preterm birth during 2015-2017. Proceedings oh the 17th National Congress of Romanian Society if Obstetrics Gynecology, 20-22. 09.2018, Iasi, Romania. Fillodirito International Proccedings. ISBN 978-88-85813-33-5. 837-843
 • Balasan C, Craina M, Petre I, Moleriu RD, Pop E, Pantea S, Stoian D. New concepts of HPV risk factors associated with premalingant lesions of cervical cancer. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Proceedings, ISSN 978-88-85813-48-9:113-118
 • Balasan C, Craina M, Moleriu L, Boglut A, Pop E, Pantea S, Stoian D. Implications of HPV cell abnormalities in intraepitheliel lesions. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Proceedings, ISSN 978-88-85813-48-9:119-123
 • Chiriac V, Balasan Cristina, Craina M, Stoian D, Timar R, Timar B. Prenatal of cloacal malformation and the placenta vasculature with a corrosive agent- case report. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9:124-129
 • Pirvu A, Balasan C, Fogarassy A, Pantea S, Pop E, Stoian D. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9:130-134
 • Furau A, Craina M, Pantea S, Moleriu CC, Pop E, Stoian D, Bardan R, Ivan MV. Uterine leiomyoma associated with deep venus thrombosis- case report. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 250-255
 • Furau A, Furau C, Craina M, Iacob R, Pop E, Bolintineanu SL, Moleriu RD, Stoian D, Petre I. Transvaginal ultrasonography and uterine artery doppler in diagnosting endometrial cancer. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 256-262
 • Furau A, Furau C, Craina M, Iacob R, Pop E, Bolintineanu SL, Moleriu LC, Stoian D, Petre I. Transvaginal ultrasonography for indentifying endometrial pathology. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 253-268
 • Mitranovici M, Petre I, Craina M, Chiriac VD, Moleriu RD, Pop E, Bolintineanu SL, Iurciuc S, Stoian D. Ultrasound evaluation in patients diagnosed with thrombophillia and treated with anticoagulants. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Proceedings, ISSN 978-88-85813-48-9: 284-287
 • Pantea S, Chiriac VD, Moleriu LC, Pop EmBolintieanu SL, Iurciuc Stela, Stoian Danam Petre Izabella. Operable creast cancer and presumed ovarian cancer. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Proceedings, ISSN 978-88-85813-48-9: 288-291
 • Gobjila Carolina, Craina Marius, Petre Izabella Iacob Radu, Pop Elena, Bolintineanu Sorin, Stoian Dana, Moleriu Radu, Timar Bogdan, Timar Romulus, Pantea Stelian. The study of biomarkers for ovarian endometriotic cyst pathology. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 292-297
 • Mitranovici Melinda, Craina Marius, Chiriac Veronica, Fogarassy Attila, Citu Cosmin, Iurciuc Stela, Stoian Dana. Undiagnosed trompbophilia in pregnancy – case report. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 389-393
 • Petre Izabella, Craina Marius, Chiriac Veronica, Stelea Lavinia, Sas Ioan, Moleriu Radu, Boglut Angela, Pop Elena, Iurciuc Mircea, Stoian Dana. Assesment of uteroplacental circulation in women with pre-eclampsia in conjunction with measurement of arterial stifness. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 440-444
 • Petre  Izaballe, Craina Marius, Chiriac Veronica, Stelea Lavinia, Sas Ioan, Moleriu Radu, Boglut Angela, Pop Elena, Iurciuc Mircea, Stoian Dana. Use of uterine artery doppler as a preductive instrument for pregnant womes with trombophillia. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 445-451
 • Petre Izabella, Craina Marius, Chiriac Veronica, Stelea Lavinia, Sas Ioan, Moleriu Radu, Boglut Angela, Pop Elena, Iurciuc Stela, Stoian Dana. Use of uterine artery doppler as a prediction intrsument for preeclampsia. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 452-458
 • Petre Izabella, Craina Marius, Chiriac Daniela, Stelea Lavinia, Sas Ioan, Moleriu Radu, Boglut Angela Pop Elena, Iurciuc Stela, Stoian Dana. Uterine artery resistance index in infertile patients with thrombophilia Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 459-464
 • Salapa Magdalena, Craina Marius, Petre Izabella, Timar Romulus, Timar Bogdan, Pantea Stelian, Stoian Dana. Breast elastography. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 535-539
 • Uta Mihaela, Craina Marius, Chirac Veronica, Stoian Dana, Pop Elena, Bolintineanu Sorin, Ivan Viviana, Petre Izabella. Comparative study related to the gener of the babies and the maternal risk factors in pregnancy of premature infants. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 660-666
 • Uta Mihaela, Chiriac Daniela, Moleriu Radu, Iacob Radu, Stoian Dana, Pop Elena, Ivan Vviana, Fogarassy Attila. Correlation of premature measurements of hemoglobin values – statistical data. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 667-672
 • Uta Mihaela, Craina Marius, Chiriac Veronica, Moleriu Lavinia, Iacob Radu, Stoian Dana, Pop Elena, Ivan Viviana, Fogarassy Atilla. The development of premature fetus based on differential anaemia stages. Proceedings of the 4th Congress of the Romanian Society for minimal invasive surgery in Gynecology. Bucharest 1-4 November 2018, Filodirito International Procecdings, ISSN 978-88-85813-48-9: 673-679
 • Birsasteanu F, Craina M, Navola D, Craciunescu M, Stoian D, Nemescu D. Is there a need for more audit in prenatal care? 13th Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. 2017, 60-62, ISBN: 978-88-95922-95-9
 • Craciunescu M, Stoian D, Craina M, Ciohat I, Birstasteanu F, Badiu D, Carabineanu S, Navola D, Vladareanu S. Prevalence of anti-thyroid antibodies in asymptomatic women. 13th Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. 2017, 102-104, ISBN: 978-88-95922-95-9
 • Craciunescu M, Stoian D, Nemescu D, Badiu D, Craina M, Carabineanu S, Navolan D. Prevalence of anti-thyroid antibodies in pregnant women with spotaneous abortion. 13th Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. 2017, 105-108, ISBN: 978-88-95922-95-9
 • Navolan D, Carabineanu S, Stoian D, Birsarsteanu F, Craciunescu C, Suciu N, Bot M, Craina M. Prevalence of anti-thryoid antibodies in pregnant women with uncomplicated pregnancy and term delivery. 13th Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. 2017, 209-212, ISBN: 978-88-95922-95-9
 • Stoian D, Craina M, Petre I, Navolan D, Craciunescu M. Real time elastography: fat to lesion ratio as risk stratification of breast lesions. 13th Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. 2017, 109-111, ISBN: 978-88-95922-95-9
 • Dana Stoian, Liana Pater, Flavius Pater. Female sexual dysfunction in young adult women - impact of age and lifestyle. ICNPAA 2014 Conference. AIP Conference Proceedings (AIP Conf Pro, indexed in Thomson Reuters Index and ISTP ), 2014, Vol. 1637 Issue 1, p 1377-1380. doi:10.163/1.4907303. ISBN: 978-0-7354-1276
 • Dana Stoian, Mihaela  Craciunescu, Marius Craina, Liapa Pater, Flavius Pater. Hormonal profile impact on female sexual function in young women. ICNPAA 2014 . AIP Conference Proceedings (AIP Conf Pro, indexed in Thomson Reuters Index and ISTP ), 2014, Vol. 1637 Issue 1, p 1381-1384, doi:10.163/1.4907304. ISBN: 978-0-7354-1276
 • Mihaela Neamtu, Dana Stoian, Bogdan Navolan.  Mathematic model describing the thyroid pituitary axis with distributed time delays in hormone transportation. ICNPAA 2014 Conference. AIP Conference Proceedings 2014 AIP Conf Pro, indexed in Thomson Reuters Index and ISTP). 1637, 724-733. doi:10.1063/1.4904644, ISBN: 978-0-7354-1276
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Romulus Timar, Adalbert Schiller, Liana Pater  Marius Craina. Age impact on autoimmune thyroid disease in females ,11th International Conference ICNAAM 2013. AIP Conference Proceedings,Volume 1558. AIP Conference Proceedings (AIP Conf Pro, indexed in Thomson Reuters Index and ISTP , 2013, Volume 1558, Issue 1, p.1627-1630 doi:10.163/1.4825839. ISBN 978-0-7354-1184-5
 • Dana Stoian, Mihalea Craciunescu, Romulus Timar, Adalbert Schiller, Liana Pater Marius Craina. Need of tetraiodothyronine supplemental therapy in pregnant women. 11th International Conference ICNAAM 2013, AIP Conference Proceedings ( AIP Conf Pro, indexed in Thomson Reuters Index and ISTP ), 2013, Vol. 1558 Issue 1, p1631-1634. doi:10.163/1.4825840. ISBN 978-0-7354-1184-5
 • Ioan David, Erika Beilicci, Robert Beilicci, Camelia Stefanescu, Zsuzsanna Nagy, Dana Stoian . Life long learning know how transfer centers for flood risk assessment in Romania and Hungary. An EU Cooperation Project.EMET 2013 Proceedings. Educational Technologies Series  2013, 9: 118-121, ISSN 978-1-61804-201-1

C. Articole în reviste indexate BDI

 • Cotoi L, Amzar D, Sporea I, Borlea A; Schiller O, Schiller A, Stoian D. Parathyroid elastography – Timisoara Med 2020 (1). 5 doi 10.35995/tmj2020010. www.open acces.com
 • Cotoi L, Stoian D, Borlea A, Varcus F. Ultrasonographic and elastographic diagnostic of parathyroid lesions- a literature review. Austin Journal of Endocrinology and Diabetes. 2019; 6(2) ISSN: 2381-9200. www.austinpublishinggroup.com, www.openacces.ro
 • Andreea Borlea, Laura Cotoi, Yousra Annabi, Dan Bogdan Navolan, Dana Stoian. Lifestyle changes impact on metabolic risk in women with PCOS, Ec Gynaecology. 2019; 8 (10): 934-942 www.ecronicon.com
 • Andreea Borlea, Laura Cotoi, Lisa Katharina Deharde, Dana Stoian. Comparision of inositol, metformim and oral contraceptives in polysystic ovary syndrome. Endocrinology, Diabetese Metab J, 2019; 3(5):1-9 www.researchopenworld.com
 • Stoian Dana, Mihaela Crăciunescu, Lazar Fulger, Diana Anastasiu and Marius Craina. Conventional, Doppler Ultrasound and Real Time Elastography in Diagnostic of Thyroid Solitary Nodules. Advances in Cancer Research & Treatment, Vol. 2014 (2014), Article ID 515011, 14 pages. doi: 10.5171/2014.515011. ISSN 2326-702x, Ebsco Publishing www.ebscohost.comwww.crossref.rog , www.Openacces.com
 • Stoian Dana, Craciunescu Mihaela, Diana Maria Anastasiu, C. Dumitru, M. Craina and M. Ionac. Classic Ductal Sonographic Criteria versus Real Time Elastography Criteria in Diagnosing Nodular Breast Lesions. Journal of Endocrinology and Diabetes Mellitus, 2014, volume 2, Issue 1: p 16-20   doi:10.12970/2310-9971.2014.02.01.3 ISSN 2310-9971. BDI: www.crossref.org
 • Dana Stoian, Florin Borcan, Derban M, Craina M, Dehelea CA. Combined Thyroid imaging report and data system Ti-TADS and ultrasound guided fine needle aspiration biopsy in solid thyroid nodules. JSM Thyroid Disorders and Management. 2016; 1(1):1002. www.openacces.com
 • Stoian Dana, Elena Bernad, Mihaela Craciunescu. Prevalence of vitamin D deficiency in postmenopausal women. Current Health Science Journal. vol 41, Suppl 1, 135-138. ISBN 2067- 0656, 2016;  www.pubmed.comwww.indexcopernicus.com
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, R. Nitu, D.Navolan, C.Dumintru, M. Craina. Metabolic syndrome: particularities in overweight women with policystic ovary syndrome as compared with the obsese women without ovarian dysfunction. Rev.Med.Chir.Soc.Med.Nat.Iasi 2013;117 (3):690-698 , ISSN 0048-7848, www.medline.com, www.pubmed.com
 • Diana Anastasiu, Bojin F, Gluhovschi A, Stoian D, Balu S, Vizitiu A, Bold T, Craina M, Paunescu V. Stemm cells and placental stem cells. Fiziologia (PHYSIOLOGY) 2013.23.2 (78): 4-9, www.indexcopernicus.com
 • D. Stoian, M.Craciunescu, M. Craina Adresability issue: when is autoimmune thyroiditis a point in the evaluation of spantaneous abortion in fertile women? Gineco.eu 2013;34 (4): 184- 188,  www.ebsco.com, www.crossref.com
 • D.Stoian, D.Navolan. Value of visceral fat assesment in indentifying metabolic sindrome in overweight females with polichistic ovary syndrome. Gineco.ro 2012; 28(2): 67-75. www.ebsco.com, www.crossref.com
 • Dana Liana Stoian, Dan V. Poenaru. Diagnosctic algoritm for identifying the type of bone turnover in patients with renal osteopathy on chronic hemodialysis. TMJ 2012; 62 (1-2):7-11 , ISSN 1583-5251,  www.indexcopernicus.com
 • Dana Liana Stoian, Marius Craina, Doru-Mihai Anastasiu. Habitual abortion and thyroid autoimmunity – relationship and etiopathogenic implications. TMJ. 2011;61 (1-2):81-85, ISSN 1583-5251, www.indexcopernicus.com
 • Dana Bucuraș, Dan V.Poenaru, Ovidiu Golea. QUS heel ultrasound compared with dual X-ray absorptionmetry in evaluation of bone mineral density in chronic haemodialised patients. TMJ. 2009; 59 (1): 37-33, ISSN 1583-5251, www.indexcopernicus.com
 • Bucuraş Dana, Chiriac Dana, Bucuraş V, Grigoraş D. Disfuncţia sexuală în postmenopauză, impactul climaxului iatrogen versus climax fiziologic. Obstetrica și Ginecologia. 2009 vol LVII (3): 177-182, ISSN 1220-5532,  www.indexcopernicus.com
 • V. Bucuraș, D.Bucuraș, M.Madincea,O.Golea,F.Micela. Aspecte etiopatigenice ale disfuncţiei erectile la pacienţii cu insuficienţă renală cronică în program de hemodializă cronică. Revista Română de Urologie. 2004;3 (1): 35-39, 2004  ISSN 1223-0650,  www.proquest.umi.com
 • Matilda Radulescu, Crinela Utescu, Florin Borcan, Victor Dumitrascu, Dan Bogdan Navolan, IOana Zinuca PAvel, Dana Stoian. Characterization and in vitro Evaluation of a new levonorgestrel silver liposomes. Revista de Chimie, 2020 . 71 (4): 424 -429 ISSN: 0034-7752  www.pubmed.com
 • Simona Carabineanu, Dana Stoian, Flavius Olaru, Laurentiu Sima, Alexandru Blidisel, Florin Birsasteanu, Sorin Motoi, Adrian Carabineanu, Marius Craina, Marioara Boia, Dan Navolan. Antithyroid antibodies in sera of women with spontaneous abortion and normal pregnancies. Rev Chim (Bucharest) 2019. 70(12):4326-4331, ISSN 0034-7754,   www.pubmed.com
 • Adrian Apostol, Carina Bogdan, Nicolae Albulescu, Mircea Iurciuc, Stela Iurciuc, Daniel Lighezan, Vlad Sabin Ivan, Dana Stoian, Mihaela Viviana Ivan. RR Variability in acute coronary syndromes. Rev Chim (Bucharest) 2019; 70(12):4436-4441, ISSN 0034-7754, www.pubmed.com

D. Articole publicate în rezumat – indexate WOS

 • Mozos I, Jianu D, Mozos C. Gug C, Stoian D. Crosstalk between intrinsic heart rate and pulse wave analysis in smokers. Journal of Hypernestion. 2021. 39: ppE279
 • Mozos I, Jianu A, Stoian D, Gligor S. Systolic Blood pressure in the aorta in smokers. 29th European meeting of Hypertension and cardiovascular protection of the European Society of Hypertension (ESH): Milan, 21-24.06.2019. Journal of Hypertension. 2019; 37 (Suppl1): E243-E244 doi:10;1907/01.hjh.000573108.51269.5d
 • Mozos I, Jianu R, Gug C, Stoian D, Luca C. Crosstalk between electrocardiographic and central hemodynamic variables in patients with hypertension and high normal blood pressure. 29th European meeting of Hypertension and cardiovascular protection of the European Society of Hypertensiom (ESH): Milan, 21-24.06.2019. Journal of Hypertension. 2019; 37 (Suppl1): E243-E244 doi:10;1907/01.hjh.000573108.51269.5d
 • Ioana Mozos, D. Jianu, R.Patrascu, D. Stoian, E. Posiar. Crosstalk between vitamin D,LDL, High sensitiy C reactive protein and cardiovascular risk in hypertensive patients. Journal of Hypertension 2017; 35:e185. Doi 10.1097/01.hjh.oooo523504.64372.43 FI: 4.72
 • Ioana Mozos, Dana Stoian, Serban Gligor. Systolic blood pressure and pulse pressure amplification in smokers. Journal of Hypertension 2017; 35:e185. Doi 10.1097/01.hjh.oooo523504.64372.0a FI: 4.72
 • Schiller A, Gadalean F, Schiller O, Timar R, Bob F, Stoian D, Mihaescu A, Timar B. Vitamin D deficiency, mortality risk factor or marker of poor health status in hemodialysis patients. Neprhrology Dyalisis transplantation. 2016; 31 (Suppl 1): 1547-1548
 • Madalin Margan, Dana Stoian, Stelian Pantea, Elena Bernad, Roxana Nicolescu, Bogdan Timar, Cristina dehelean, Izabela Petre, Mihaela Craciunescu, Marius Craina. Proactve folow up of pregnant women with asympthomatic autoimmune thyroid disese. Abstracts form the ISGE World Congress 2016. Florence, Italy, Gynecological Endocrinology. Vol 32, Suppl 1, 165. ISSN 0951-3590. FI: 1.333
 • Stoian D, Craciunescu M, Anastasiu D, Craina M. Sustained lifestyle changes – impact on sexual quality, metabolic parameters and QoL in overweight men with metabolic syndrome. Experimental and clinical endocrinology and diabetes. 2014; 122 (3): P 172 
 • Stoian D, Craina M, Craciunescu M. Role of real time elastography in preoperative diagnostic of solitary thyroid nodules. Experimental and clinical endocrinology and diabetes. 2014; 122 (3): P 149
 • Stoian D, Cracunescu M Anastasiu D, Craina M. Weight loss impact on hyperandrogenia in females with polycystic ovarian syndrome. Experimental and clinical endocrinology and diabetes. 2014; 122 (3): P 076
 • Stoian D, Craina M, Craciunescu M. Diagnostic value of real-time elastography in apparent benign lesions in conventional ultrasound. The Breast 2013;22 (Supple 1): S 45, ISSN 1524-4741, factor impact 1.643
 • Stoian D., Anastasiu D., Craina M. Autoimmune thyroiditis – impact on sexual well-being in premenopausal women. J Sex Med 2011;8 (Suppl 5): 380, ISSN 1743-6095, factor impact 3.858
 • Stoian D., Craina M., Anastasiu D. Weight loss impact on young adult active female sexual life. J Sex Med 2011;8(Suppl 5): 391, ISSN 1743-6095, factor impact 3.858

in rezumat in reviste de circulație internațională recunoscute ISI, neindexate WOS

 • Dana Stoian, Andreea Borlea, Mihnea Derban. Rolul elastografiei in leziunile nodulare tiroidiene cu citologie intermediara. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1: 34, ISSN 1841-0987 
 • Lucia Moisa Luca, Simona FArcas, Daniela Chiriac, Dana Stoian. Un caz rar de asociere 47 XXX cu sd Rokitansky. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1: 79-80, ISSN 1841-0987 
 • Cotoi L, Borlea A, Navolan B, Petre I, Craina M, Stoian D. Urmarirea clinic al sarcinii in hiperparatiroidismul primar - prezentare de caz. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1: 86, ISSN 1841-0987
 • Moisa Luca Luciana, Salapa Madalina, Paul Corina, Craina Marius, Stoian Dana. Amenoreea functionala la femeile tinere. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1:94-95, ISSN 1841-0987
 • Moisa Luca Luciana, Cotoi Laura, Paul Corina, Stoian Dana. Osteoporoza severa in sd Turner diagnosticat tardiv – optiuni de tratament. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1:130-131, ISSN 1841-0987
 • Cotoi Laura, Borlea Andreea, Pantea Stelian, SChiler Oana, Craciunescu Mihaela, Schiller Adalbert, Stoian Dana. Evaluarea ecografica a leziunilor coexistente tiroidiene si paratiroidiene in cazurile cu boala renala in stadiul final. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1:132-134, ISSN 1841-0987
 • Stoian Dana, Petrescu Carmen, Jinca Cristian, Corneanu Marioara, Varcus Florian. Concomitenta leziunilor tiroidiene si a adenopatiilor laterocevricale, la adolescent. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1:162-163, ISSN 1841-0987
 • Luca Moisa Luciana, Salapa Madalina, Paul Corina, Stoian Dana. Boala tiroidiana autoimuna asociata cu empty sella de cauza necunoscuta – prezentare de caz. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1:167-168, ISSN 1841-0987
 • Borlea Andreea, Cotoi Laura, Derban Mihena, Mozos IOana, VArcus Flore, Stoian Dana. Impactul diagnostic al elastogarfiei de tip strain si ecografiei 4 D in neoplasia foliculara. Acta Endocrinologica 2019; XV  27th Congress SRE, 19-22.06.2019, Suppl 1:169-170, ISSN 1841-0987
 • Stoian Dana. Stratificarea ecografica a categoriei de risc a nodulilor tiroidieni – ce alegem? Acta Endocrinologica. 2018; XIV SUppl1: 59, The 26 th Congress of the Romanian Society of Endocrinology. Sibiu 27-30.03.2018. ISSN 1841-0987
 • Balas Melania, Stoian Dana, Golu Ioana, Amzar Daniela, Borlea Andreea, Vlad Mihalea. Late onset of Graves’ ophtlamopathy after near total thyroidectomy in a patient with Graves disease. Acta Endocrinologica. 2018; XIV SUppl1: 171, The 26 th Congress of the Romanian Society of Endocrinology. Sibiu 27-30.03.2018. ISSN 1841-0987
 • Madalina Salapa, Mihela Craciunescu, Dana Stoian. Acromegalie silentpreznetare de caz. Acta Endocrinologica. 2018; XIV SUppl1: 115, The 26 th Congress of the Romanian Society of Endocrinology. Sibiu 27-30.03.2018. ISSN 1841-0987
 • Dana Stoian. Elastografia tiroidiana-tehnica strain. Acta Endocrinologica. 2018; XIV SUppl1: 26, The 26 th Congress of the Romanian Society of Endocrinology. Sibiu 27-30.03.2018. ISSN 1841-0987
 • Dana Stoian, M. Craciunescu, M. Craina, S PAntea, F VArcus. False negative results of real time elastography in thyroid nodular disease. Ultraschall in der Medizin, 2016; 37(S01) doi:10.1055/s-0036-1587848 FI:3.892
 • Dana Stoian, F Pantea, M.  Craciunescu, O Schiller, A Schiller. Ultrasound evaluation of coexistent thyroid and parathyroid lesions in end stage renal disease cases. Ultraschall in der Medizin, 2016; 37(S01) doi:10.1055/s-0036-1587942 FI:3.892
 • Corina Paul, Dana Stoian, Dana Amzar, Luiza BAdescu, P.I.Velea. ediatric graves disease – Clinical cases. Acta Endocrinologica, 2015. XI. Suppl. 1: 129-131, ISSN 1841-0978
 • Dana Stoian, M.Craina, Mihaela Craciunescu, Madalina Salapa, Corina Paul. Life style changes on sexuality in young females with PCOS. Acta Endocrinologica, 2015. XI. Suppl. 1: 137-138 , ISSN 1841-0978
 • Dana Stoian, M.Ionac, Mihaela Craciunescu, Madalina Salapa, M. Craina. Role of elastography in apparent benign breast tumor lesions. . Acta Endocrinologica, 2015. XI. Suppl. 1: 138-139 , ISSN 1841-0978
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Marioara Cornianu, Maruis Craina, Lazar Fulger. TIRADS scor system - impact on elastography on preoperative diagnostic of solid thyroid nodules. Acta Endocrinologica. 2014; X. Suppl 2:104-105, ISSN 1841-0978
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Madalin MArgan, Diana Anastasiu, Catalin Dumitru, Elena Bernad, Marius Craina.  25 OH vitamin D in postmenopausal women population in Banat Region. Acta Endocrinologica. 2014; X. Suppl 2:106-107, ISSN 1841-0978
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Madalin MArgan, Catalin Dumitru, Diana Anastasiu, Elena Bernad, Marius Craina. Postpartum osteoporosis – exclusion diagnostic. Acta Endocrinologica. 2014; X. Suppl 2:136-137, ISSN 1841-0978
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Madalin MArgan, Diana Anastasiu, Catalin Dumitru, Elena Bernad, Marius Craina. Active follow up of pregnant women with autoimmune thyoird disease. Acta Endocrinologica. 2014; X. Suppl 2:226-227, ISSN 1841-0978
 • Diana Anastasiu, Dana Stoian, Mihaela Lungueanu, Lorena Daneasa, Adrian Gluhovschi The dinamics and quality of sexual activity during pregnancy. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care May 2014, Vol. 19, No. S1, Pages S241-S248: S241-S248.
 • D. Stoian, M. Craina, D.Anastasiu, M.Craciunescu, D.Anastasiu. Lifestyle changes versus oral contraceptives treatment impact on sexual life of young women with polycystic ovary syndrome. European Journal of Contraception and Reproductive Care. 2013;18(Suppl1):155 ISSN factor impact 1.808
 • D. Stoian, M.Craina, M.Craciunescu, D.Anastasiu, D.M. Anastasiu. Changes in sexual life in overweight women with sustained weight loss. European Journal of Contraception and Reproductive Care. 2013;18(Suppl1):220 ISSN 1362-5187 factor impact 1.808
 • D. Stoian, M.Craina, M.Craciunescu, D.Anastasiu, D.M. Anastasiu Benefits of active follow-up of autoimmune thyroid disease in preconception. European Journal of Contraception and Reproductive Care. 2013;18(Suppl1):220 ISSN 1362-5187 factor impact 1.808
 • D. Stoian, M. Craina, M.Craciunescu, D. Anastasiu, D. Anastasiu. Benefits of active follow up of autoimmune thyriod disease in preconception. European Journal of Contraception and Reproductive Care. 2013;18(Suppl1):251 ISSN 1362-5187 factor impact 1.808
 • Gug C., Mihaescu R., V.Dumitrascu, C.Muresan, B.Muresan, D.Stoian, M.Militaru, A.Trifa, O. Margineanu. A Cytogenetic study from chornionic villus in 110 spontaneus abortion. E J Human Genetics 2012;20(suppl 1):146-147, ISSN 1018-4813, factor impact 4.38
 • Bucuraș D., Craina M., Anastasiu D., Anastasiu D. Effect of sustained weight loss on hipernadrogenemia and body image – connections with sexual satisfaction. J Sex Med 2010;7(suppl 6):453, ISSN 1743-6095, factor impact 3.858
 • Bucuraș D., Anastasiu D., Craina M. Physiological versus surgical menopause – impact of female sexual satisfaction. J Sex Med 2010;7(Suppl. 6):451, ISSN 1743-6095, factor impact 3.858
 • Bucuraș D., Anastasiu D., Craina M., Overweight is affecting the quality and parameters of sexual life, especially in men but also in women. Weight loss should be a consequence on sexuality. J Sex Med 2010;7 (Suppl. 6): 402, ISSN 1743-6095, factor impact 3.858
 • OD Margineanu, ID SImedrea, MA Lesovici, DM Bucuras, TI Marcovici, CM Gug. Endocrine disturbances in obese children of south west of Romania. Pediatric Research 2010; 68: 549-550. ISSN 0031-3998, factor impact 2.84
 • Otlia Margineanu, Ioan Simedrea , Dana Bucuras, Adrian Craciun, Ioana Maris, Ecaterina Pavel. The treatjent and evolution of child osteoporosis, case presentation. The Endodrine Jouranl (Endocrinologia Japonica) 2010; 57 Suppl.2, 488, ISSN 0918-8959 factor impact 1.952
 • Bucuraş Dana, Bucuraş V.,  Lifestyle changes: effect on sexual quality of life in men with metabolic syndrome. Bardan R. Urology 2009; 74 (Suppl 4A): 329, ISSN 0090-4295, impact factor 2.334
 • Bucuraş Dana, Bucuraş V, Grigoraş D. Assesment of female sexual life by interview, clinical evaluation and FSFI, in postmenopausal women. J Sex Med 2008;5 (suppl 2): 108 ISSN 1743-6095, factor impact 3.552
 • Bucuraş Dana, Bucuraş V. Body composition changes induced by testosterone supplemental therapy in overweight men with hypogonadism.  J Sex Med  2008;5 (suppl 2): 114  ISSN 1743-6095, factor impact 3.552
 • Bucuraş Dana, Bucuraş V. Weight loss impact on sexual wellbeing in men with metabolic syndrome (METS). J Sex Med  2008; 5 (suppl 2): 74,  ISSN 1743-6095, factor impact 3.552
 • N. Calomfirescu, Belinski C., Bucuraş Dana, Calomfirescu Cristina, Dragulanescu C., Manu Marin A. www.san-sex.ro Public virtual library for sexual health. J Sex Med 5 2008;(suppl 2):140, ISSN 1743-6095, factor impact 3.858
 • Bucuraş Dana, Bucuraş V. Presence and correlation of overweight: impact on sexual life. Arquivos Brasileirso de Endocrinologia e Metabologia 2008; 52 (suppl 6): 867, ISSN 0004-2730, factor impact 1.00
 • Bucuraş Dana, Bucuraş V, Hogea Corina. Weight loss impact on sexual quality of life, in men with METS. Arquivos Brasileirso de Endocrinologia e Metabologia. 2008; 52 (suppl 6): 868, ISSN 0004-2730, factor impact 1.003
 • Margineanu Otilia, Bucuraş Dana, Anghel A, Simedrea I. The problems in child micropenis-considerations upon a case. Arquivos Brasileirso de Endocrinologia e Metabologia. 2008; 52 (suppl 6): 1068, ISSN 0004-2730, factor impact 1.003
 • Calomfirescu N., Fica S., Belinski C., Gaita D., Bucuraș D., Cambosie A., Moța M., Bulai A., AMSR Study Group. Sexual information in active women population in Romania. J Sex Med 2007; 4(Suppl 2):198, ISSN 1743-6095, factor impact 3.552
 • Calomfirecsu N., Fica S., Belinski C., Gaita D., Bucuraș D., Cambosie A., Moța M., Bulai A. AMSR Study Group. Sexual problems in Romanian active male population. J Sex Med 2007;4(Suppl 1): 169, ISSN 1743-6095, factor impact 3.552
 • V.Bucuraș, D.Bucuraș, R.Bardan. The bone loss in patinets with prostate cancer treated by different approaches: radical prostatectomy, orhiectomy or hormonal therapy. Urology 2006; 68 (Suppl): 275-6,  ISSN 0090-4295. Factor impact 2.334
 • Bucuraș V., Bucuraș D., Golea O., Madincea M. ED in the male patient with ESRD, multifactorial etiopatogeny. J Sex Med. 2005; 2(Suppl 1): 39, ISSN 1743-6095, factor impact:3.552
 • David Dana, Zosin Ioana. The effect of thyroid hormones on bone density in postmenopausal women. Climacteric, The Journal of the International Menopause Society, 2002; 5 (suppl. 1): 77 ISSN 1369 – 7137. Factor impact: 1.938

in rezumat in reviste de circulație nationala/internațională cu ISBN

 • Cotoi L, Borlea A, Petrescu C, Jinca C, Cerbu S, Varcus F, Cornianu M, Stoian D. Pappilary thyroid carcinoma and Hidgkin lymphoma in young patiens; case report. 7th EYES Meeting. 13-15.09.2019.Athens. Greec Endocrine Abstracts. 2019, 67 GP9  doi:10.1530/endolabs67.GP9 ISSN 1479-6848
 • Stoian D, Derban M, Cotoi L, Borlea A, Varcus F. Place of elastography in the diagnostoc of intermediate cytology thyroid nodules. Society for Endocrinology BES 2019. 11-13.11.2019 Birmigham, UK,Endocrine Abstracts 2019;65 P414, doi:10.1530/endolabs.65.P414. ISSN 1479-6848
 • Stoian D, Salapa M, L Moisa Luca, Paul C, Craina M. Nonanorectc functional amenorhea in young women. Society for Endocrinology BES 2019. 11-13.11.2019 Birmigham, UK,Endocrine Abstracts 2019;65 P325, doi:10.1530/endolabs.65.P325. ISSN 1479-6848
 • Borlea A, Cotoi L, Deharde K, Petre I, Navolan B, Stoian D. PCOS : inositol vs Merformim vs Oral contraceptives –a prospective study. 7th EYES Meeting. 13-15.09.2019.Athens, Greece. Endocrine Abstracts. 2019, 67: O 50 doi:10.1530/endolabs67.O50 ISSN 1479-6848
 • Borlea A, Stoian D, Apostol A, Derban M, Cotoi L, Mozos I, Varcus F, Ivan V. Advanced ultrasound application – impact on presurgical risk stratification. 24-28.04.2019 Los Angeles, USA. Endocrine Practice. 2019; 25. Suppl 1: 287. 28th AACE Annual Meeting, 
 • Borlea A, Stoian D, Derban M, Mozos I, Varcus F. Strain elastography + 4D ultrasound - diagnostic impact in follicular neoplasia cases. 24-28.04.2019 Los Angeles, USA.Endocrine Practice. 2019; 25. Suppl1: 325. 28th AACE Annual Meeting, 
 • Anastasiu Popov D, Craina M, Stoian D, Anastasiu D, Margan M. Introduction to sexual dysfunction in women. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P12-13, ISSN 2344-1194
 • Salapa M, Craina M, Chiriac V, SG Ilyes, Fogarassy A, Blogut A, Moleriu D, Stoian . Selenium status in pregnant women with thyroid disease. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P74-75, ISSN 2344-1194
 • Cotoi L, Borlea A, Bogdan N, Petre I, Ivan VM, Craina M, Stoian D. Sarcina in hiperparatirodisim primar - prezentare de caz. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P127-130, ISSN 2344-1194
 • Eremici I, Petre I, Craciunescu M, Salapa M, Dumitru C, Craina M, Stoian D. Role of elastography in apparent bening breast tumor lesions. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P136-137 , ISSN 2344-1194
 • Eremici I, Stoian D, Serban Dan Costa. Lactating breast adenoma – case report. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P137-138 , ISSN 2344-1194
 •  Cotoi L, Borlea A, Navola B, Petre I, Craina M, Stoian D. Pregnancy in a case with primary hyperparathyroidism. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P138-140 , ISSN 2344-1194
 •  Derban M, Stoian D, Navolan B, Petre I, Craina M. Thyroid nodular disease durin pregnancy – a retrospective study. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P140-141 , ISSN 2344-1194
 • Moisa Luca L, Farcas S, Chiriac D, Stoian D. Amenoree primara cauzata de un dublu defect – 47XXX cu Sd Rokitansky. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. P141-142 , ISSN 2344-1194
 • Borlea A, Cotoi L, Navolan B, Petre I, Craina M, Stoian D. Cancerul tiroidian si sarcina – urmarirea individualizata a fiecarui caz. CSRGOG, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. 156-158 , ISSN 2344-1194
 •  Moisa Luca L, Cotoi L, Paul C, Petre I, Craina M, Stoian D. Sd Turner nediagnisticat – impact supra masei osoase. A 5a Conferinta medicala a AMMR, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania.18-19, ISSN 2501-6156
 • Stoian D, Salapa M, Petre I, Craina M, Paul C, Luca Moisa L. Induavidualized treatment in PCOS. A 5a Conferinta medicala a AMMR, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania.27-28, ISSN 2501-6156
 •  Stoian D, Craina M, Timar B, Bernad E, Craciunescu M. Vitamin D levels in postmenopausal women = impact on Bone mineral density. A 5a Conferinta medicala a AMMR, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania.29-30, ISSN 2501-6156
 •  Stoian D, Salapa M, Craina M, Navolan D, Petre I, Craina M. Weight loss induced amenorhea – adolescents versus adults. Conferinta medicala a AMMR, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania.31-32, ISSN 2501-6156
 •  Anastasiu Popov D, Craina M, Toth GA, Stoian d, Hirnoveanu D, Anastasiu D, Gluhovschi A. Relatia menopauza – viata sexuala, factor determinant al calitatii vietii femeii de varsta a 3a. Conferinta medicala a AMMR, 06-08.06.2019, Timisoara, Romania. 59-60, ISSN 2501-6156
 • Stoian Dana, Craciunescu Mihaela, Craina Marius, Varcus Florian, Pantea Stelian. False positive results of real time elastography in the diagnosis of thyroid nodal lesions. The Moldavian Medical journal. 2018; 61. Radiologiy and Medical Congress Issue: 54 ISSN 2536-6381
 • Stoian Dana, Craina Marius, Petre Izabela, NAvolan Dan, Cracinescu Mihaela. Elastographie en temp reel impact de la response d’anelasticite.  The Moldavian Medical journal. 2018; 61. Radiologiy and Medical Congress Issue: 73 ISSN 2536-6381
 • Diana Maria Anastasiu Popov, Adriana Hinoveanu, Doru Anastasiu, Dana Stoian, Adrian gluhovschi. Menopause- sexual relationship: a detemrinning factor in the quality of life of a women of the third age. Volum Rezumate pag 45. 11 Annual Meeting of the Egon and Ann Diczfalust foundation. 2017. ISSN 978-974-779-5
 • Craciunescu Mihaela, Navolan Dan, Stoian Dana, marius Craina. Prevalenta anticorpirol anti tiroidieni al garvide cu sarcina necomplicata si nastere la termen.Volum Rezumate pag 50. 11 Annual Meeting of the Egon and Ann Diczfalust foundation.2017. ISSN 978-974-779-5
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Marius Craina, Bogdan Timar Vitamin D is essential for muskuloskeletal health. Endocrine Abstracts. 2015; 37:256. ISSN 1479-6848
 • Dana  Stoian, Mihnea Derban, Florian Varcus, Bogdan Timar, Mihaela Craciunescu. Thyroid Imaging reporting and data System (TIRADS) can reduce the needed number of FNA. Endocrine Abstracts. 2015; 37:877. ISSN 1479-6848
 • Madalin Margan, Stoian Dana, Timar Bogdan, Mihaela Craciunescu, Nicolescu Roxana, Patrascu Raul, Craina Marius. Detrminarea lunara a nivelelor hormonale la femeile gravide cunoscute cu boala tiroidiana autoimuna asimptomatica  factor cheie in
 • Dana Stoian, Corina Paul, Mihaela Craciunescu, Marius Craina.Secondary Amenorhea due to weight loss- hypthalamus hypophysis dysfunction. Jurnalul pediatrului 2016 Year XIX, vol XIX, Suppl 2, 35-36, ISSN 2360-4557
 • Dana Stoian Endocrinologie si disfunctiile sexuale. Buletinul oficial al AMSR. 2015, Anul X, Nr.1, 30, ISSN: 2069-7678
 • Dana Stoian. Endocrinologia in disfunctiile sexuale. Buletinul oficial al AMSR. 2015, Anul X, Nr.1, 30, ISSN: 2069-7678
 • Dana Stoian, Izabela Petre, Elena Bernad, Marius Craina,. Valoarea diagnostica a elastografiei in diagnosticul tumorilor mamare. A VII Conferinta DKMT de Obstetrica Ginecologie cu participare Internationala, Timisoara, Romania,24-25 Septembrie 2015, pag 53-54, ISBN: 978-973-108-662-0
 • Dumitru C, Craina M, Stoian D, Matgan M, Zenati A, Gobjila C. Tratamentul preoperator cu Dihereline in histerectomia vaginala pentru fibromul uterin. Volum rezulateA VII Conferinta DKMT de Obstetrica Ginecologie cu participare Internationala, Timisoara, Romania24-25 Septembrie 2015, pag. 18-19, ISBN: 978-973-108-662-0
 • Petre Izabella, Elena Bernad, Marius Craina, Razvan Ilina, Roxana Florescu, Milulescu Amalia, Dana Stoian, Diana Lungeanu. Screeningul ADN HPV . genotipuri cu rsic crescut in aparitia leziunilor precursoare cancerului de col uterin si genotipare 16, 18. Volum rezulateA VII Conferinta DKMT de Obstetrica Ginecologie cu participare Internationala, Timisoara, Romania24-25 Septembrie 2015, pag. 39-40, ISBN: 978-973-108-662-0
 • Stoian DI, Craina M, Craciunescu M, Lazar F. Role of elastography in preoperative diagnostic of solitary thyroid nodules. 57th DGE Symposium Dresden, Germany, Abstract CD – 1862-1503, ISSN: 1862-1503, 2014
 • Stoian DI, Craciunescu M, Anastasiu DD, Craina M. Sustained lifestyle changes – impact on sexual quality, metabolic parameters and QOL in overweight men with metabolic syndrome. 57th DGE Symposium Dresden, Germany, Abstract CD – 1862-1503, ISSN: 1862-1503, 2014
 • Stoian DI, Craciunescu M, Anastasiu DD, Craina M. Weight loss on hypernadrogenia in females woth PCOS. 57th DGE Symposium Dresden, Germany, Abstract CD – 1862-1503, ISSN: 1862-1503, 2014
 • Dana Stoian, Stelia Pantea, Oana Schiller, Mihaelac Craciunescu, Adalbert Schiller. Thyroid carcinoma in cases with end stage renal disease. Endocrine Abstracts 2014; 35:1084 ISSN: 1470-3947
 • Dana Stoian, Mihaela Craciunescu, Diana Anastasiu, Marius Craina. Postpartum osteoporsis with acute evolution: case report. Endocrine Abstracts 2014; 35: 65 ISSN: 1470-3947
 • Dana Stoian, Mihai Ionac, Mihaela Craciunescu, Marius Craina. Classic ductal sonographic criteria in diagnosing nodular breast lesions. Endocrine Abstracts. 2014: 35: 520 ISSN: 1470-394
 • Dana Stoian. Controversele terapiei de substitutie cu testosteron la barbat. Buletin Oficial AMSR 2014;1:15. ISSN 2069-7678
 • Stoian D, Pantea S, Schiller O, Craciunescu M, Schiller A. Real-time ultrasound elastography in differential diagnosis of coexisting thyroid and parathyroid nodules., BANTAO Journal 2013;11 (Suppl 1): 17 OP-13, ISSN: 1312-2517
 • Stoian Dana. Autoimmune thyroid disease – impact on sexuality in women with normal ovarian function. Buletin Oficial AMSR 2013. 2:37-38, ISSN 2069-7678
 • Dana Stoian, Diana Anastasiu, Mihaela Craciunescu, Marius Craina. Boala tiroidiana auroimuna in sarcina - implicatiiile urmaririi active. CSRG de OG 2013; 95, ISSN 2344-119
 • Diana Maria Anastasiu, Dana Stoian, Luminita Camoeanu, Adrain Gluhovschi. Sexual behavior changes in menopause. CSRG de OG 2013; 98, ISSN 2344-119
 • Dana Stoian, Diana Anasasiu, Mihaela Craciunescu, Marius Craina. Tratamentul cu COC versusu schimbarea stilului de viata - implicatii in cazurile cu PCO. CSRG de OG 2013; 96-97, ISSN 2344-1194
 • D. Stoian, M.Cornianu, F.Lazar. Diagnostic power of conventional and doppler ultrasound in identifying malignancy in thyroid nodules. Endocrine Abstracts 2012; 29: P1840, ISSN: 1470-3947
 • D. Stoian, M.Cornianu, F.Lazar. Role of realtime elastography in diagnostic of thyroid cancer. Endocrine Abstracts 2012; 29: P1801, ISSN: 1470-3947
 • Stoian Dana, Grigoras D, Anastasiu D. Paradoxul SOPC: scaderea hiperandrogeniei determina ameliorarea satisfactiei sexuale. Jurnal de Endocrinologie Ginecologica. 2011.1:2-3:189-190. 973-9073-12-3
 • Stoian Dana, Overweight impact on sexuality in young couples. Buletin Oficial AMSR 2011;2:21. ISSN 2069-7678
 • Stoian Dana, Anastasiu Diana. Weight loss imroves sexual satisfaction in overweight young women. Buletin Oficial AMSR 2011;2:37. ISSN 2069-7678
 • Dana Bucuraș, Dan Poenaru, Ovidiu Golea. Cutoff point, upper and lower QUS parameters values in diagnosing demineralisation in cases with ESRD. Endocrine Abstracts. 2010; 22: P79, ISSN: 1470-3947
 • Dana Bucuraș, Dorin Grigoraș, Doru Anatasiu, Dan Poenaru. Angiotensin converting enzyme I/D and M235T angiotensinogen gene polymorphism in patients with acromegaly. Endocrine Abstracts. 2010; 22: P78, ISSN: 1470-3947
 • David Dana, Craina Marius, Anastasiu Doru. Weight loss impact on hyperandrogenia in females with PCOS. Volum rezuate al XV Congres National de OG, Bucuresti, 2010, p 346, ISSN: 987-973-708-504-134
 • David Dana, Craina Marius, Anastasiu Doru. Prevalence and severity of METS in ovwerweight pacients with and without PCOS. Volum rezuate al XV Congres National de OG, Bucuresti, 2010, p 347, ISSN: 987-973-708-504-134
 • Craina Marius, David Dana, Anastaius Doru. Body composition differences in overweight females with and without PCOS. Volum rezuate al XV Congres National de OG, Bucuresti, 2010, p 349, ISSN: 987-973-708-504-134
 • Dana Stoian, Doru Mihai Anastasiu. Sexualitatea femeilor in postmenopauza. Jurnal de Endocrinologie Ginecologica. 2010. 1;1:147-152, ISBN 973-9073-12-3
 • Otilia Mărginean, Ioan Simedrea, Dana Bucuraș, Ecaterina Pavel, Crăciun Adrian, Ioana Mariș, Camelia Dăescu. The etiologic profile of short stature in the south west of Romania between 2004-2009. Endocrine Abstracts. 2010; 22:P215, ISSN: 1470-3947
 • Bucuraş Dana,  Bucuraş V. Bardan R.Modificările stilului de viaţă – impact asupra testosteronului endogen. Revista Română de Urologie. 2009;8 (2): 89, ISSN 1223-0650
 • Bucuraş Dana, Bardan R, Bucuraş V. Efectele terapiei susbtitutive cu testosteron asupra compoziţieie corporale la bărbaţii cu sindrom metabolic şi disfuncţie sexuală. Revista Română de Urologie 2009; 8 (2): 89, ISSN 1223-0650
 • Bucuraş Dana, Margineanu Otilia, Militaru  A.QUS versus DXA in diagnosing bone demineralisation in ESRD patients. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2009; 11 (suppl 2): 122,  ISSN 1509-3492
 • Bucuraş Dana, Margineanu Otilia, Militaru A Impact of hypogonadism on bone mineral density in patients with secondary hyperparathyroidism. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja,. 2009; 11 (suppl 2): 112,  ISSN 1509-3492
 • Bucuraș Dana, Poenaru Dan, Golea Ovidiu. The new biology of the pituitary natriuuretic peptides: novel signalling from guanylyl cyclase B (CG-B) receptors. Endocrine Abstracts. 2009; 20 :P226, ISSN: 1470-3947
 • Dana Bucuras, D. Grigoras, Daniela Chiriac, Gina Romosan, Izabela Rumel. Dietary influences on clinical nad biochmeical profile of women with PCOS. Volum Rezumate al IV lea Congres de Endocrinologie Ginecologica, Sinaia Mai 2009; 54, ISSN : 973-9073-12-3
 • David Dana, Balas M., Vlad M, Zosin Ioana Thyroid hormones and menopause. Revista Romana de Endocrinologie si Metabolism. 2002; 1 (4): 10 – 10, ISSN 1582-8115
 • David Dana, Golea O. Rosca A., Ivan D, Zosin Ioana. Some aspects in patients with ERSD. Revista Română de Endocrinologie și Metabolism, 2002;1 (4):33, ISSN 1582-8115

Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice - articole in extenso in volume cu ISSN Proceedings

 • Borlea Andreea, Cotoi Laura, Navolan Bogdan, Petre Izabela, Craina Marius, Stoian Dana. Thyroid cancer cases and prehnancy – individualized follow-uo for each case. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 49-55, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Chiriac Daniela, Musat Alina, Stelea Lavinia, Uta Mihaela, Onofrei Roxana, Radu Daniela, Stoian Dana, Pantea Corina, Andor Corneliu Bogdan. Pregnancy – related musculoskeletal complaints. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 90-94, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Cirlogea Andreea, Craina Marius, Onofrei Roxana, Luca Constantin, Ivan Mihaela, Moleriu Lavinia, Radu Daniela, Stoian Dana, Turi Vladiana. Preeclampsia and lipids: subsequent risk of coardiovascular disease. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 101-107, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Cotoi Laura, Borlea Andreea, Navolan Bogdan, Petre Izabela, Ivan Mihaela, Craina Marius, Stoian Dana. Pregnancy in a case with primary hyperparathyroidism – case presentation. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 130-136, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Dinescu Roxana, Lungeanu Diana, Onofrei Roxana, Radu Danilea, Stoian Dana, Capatana Cosmin, Luca Constantin, Turi Vladiana.  Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 159-164, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Dinescu Roxana, Craina Marius, Iordache Olivera, Condaruc Natalia, Bonte Camelia, Radu Daniela, Moleriu Radu, Stoian Dana, Sipos Simona, Boglut Angela. Type of trombophilia - a factor that influences the characteristics of new-born parameters. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 170-176, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Eremici Ivana, Stoian Dana, Costa Serban. Lactating breast adenoma- case report. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 202 - 208, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Eremici Ivana, Stoian Dana, Petre Izabela, Craciunescu Mihaela, Salapa Madalina, Dumitru Catalin, Craina Marius. Role of elastography in apparent benign breast tumor lession. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause, 209-214. 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Chiriac Verona, Craina Marius, Stelea Lavinia, Onofrei Roxana, Radu Daniela, Stoian Dana, Pantea Corina, Capatana Cosmin, Corneliu Bogdan. Physical activity level and functional status in postmenopausal women with knee osteoarthritis. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 542-545 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Furau Alexandru, Craina Marius, Pantea Stelian, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Sisu Alina, Stoian Dana. The mpact of smoking on endometrial cancer development – statistical test. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause, 556 – 563
 • Salapa Madalina, Carian Marius, Chiriac Daniela, Ilyes Stelian, Fogarassy Attila, Boglut Angela, Moleriu Radu, Stoian Dana. Selenium status in pregnant women wih thryoid disease ( Hyperthyroidism) . Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 440-445 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Stelea Lavinia, Badea Mihaela, Andrei Valentina, Tit Delia, Moga Marsiu, Judea-Pusta Claudia, Pantis Carmen,, Sabau Anca, Radu Daniela, Bungau Simona, Stoian Dana. Information of women n Romania about the symptoms and treatment of menopause. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 446-45206-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Stelea Lavinia, Craina Marius, Chiriac Daniela, Iurciuc Stela, Ivan Viviana, Moleriu Radu, Salapa Madalina, Bonte Camelia, Radu Daniela, Petre Izabela, Stoian Dana. Maternal and fetal complications pf the hypothyroidism related pregnancy. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 453-459, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Gobija Carolina, Moleriu Cristina, Onofrei Roxana, Radu Daniela, Stoian Dana, Luca constantin, Turi Vladiana, Iurciuc Stela. Maternal age – a risk factor in the occcurence of pregnancy induced hypertension/preeclamspia – statistical data. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 235 – 240, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Iordache Olivera, Craina Marius, Anastasiu Doru, Dinescu Roxana, Bonte Cameia, Radu Daniela, Moleriu Radu, Stoian Dana. Pregnant women diagnosed with trombophilia - statistical data. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 283-287
 • Macicasan Dan, Craina Marius, Karadja Eiugen, Salapa Madalina, Onofrei Roxana, Boglut Angela, Radu Daniela, Stoian Dana. Ovarian ectopic pregnancy associated with hypothyroidism – case presentation. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 293 – 296, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Moisa Luca Luciana, Cotoi Laura, Paul Corina, Petre Izabela, Craina Marius, Gug Cristina, Stoian Dana. Undiagnosed Turner syndrome – impact on bone mass. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 321-328, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Furau Alexandru, Craina Marius, Pantea Stelian, Moleriu Lavinia, Pop Elena, Sisu Alina, Stoian Dana. The impact of smoking endometrial cancer occurence – risk analysis. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause. 562 – 577, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Gug Cristina, Navolan, Dan, Cevei Mariana, Gorun Florin, Balan Oana, Firga Marius, Carabineanu Simona, Militaru Mariela, Gug Miruna, Stoian Dana, Stoicanescu Dorina. Early menopause associated with chromosomal abnormalities: a retrospective study in romanian populations. Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 578-581, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2
 • Stelea Lavinia, Bustea Cristina, Maghiar Octavian, Pantis Carmen, Sabau Anca, Bonte Flavius, Aron Raluca, Judea Pusta Claudia, Fodor Ilona, Radu Daniela, Stoian Dana. Menopause- qualitative study . Proceedings of the XV Conference of the Romanian German Society of Obstetrics and Gynecology. The V National Congress of the Romanian Association of Menopause 616-621, 06-07 June 2019, Timisoara, Romania, Fillodirito International Proceedings. ISBN 978-88-85813-2 
 • GOBJILA Carolina1, IVAN Mihaela Viviana2*, APOSTOL Adrian2, ALBULESCU Nicolae2, IURCIUC Stela3, IURCIUC Mircea3, TURI Vladiana3, STOIAN Dana4, MOLERIU Radu Dumitru5, TAPALAGA Gianina6 - Cardiovascular Particularities in High Risk Primipare, PROCEEDINGS OF THE ANNUAL DAYS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR MOTHER AND CHILD HEALTH “ALESSANDRESCU-RUSESCU” (21-23 November Bucharest), pag 206-211, Ed. Filodiritto Editore Proceedings, ISBN 978-88-85813-86-1.
 • FURAU Alexandru-Marius1, DUMITRU Catalin1, CRAINA Marius-Lucian1, STELEA Lavinia1, RADU Daniela2, STOIAN Dana3*, ANITESCU Alina4, PANTEA Corina5, SIPOS Simona6 - The Significance of LH Elevation in Women with Disorders of Ovulation, PROCEEDINGS OF THE ANNUAL DAYS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR MOTHER AND CHILD HEALTH “ALESSANDRESCU-RUSESCU” (21-23 November Bucharest), pag 178-181, Ed. Filodiritto Editore Proceedings, ISBN 978-88-85813-86-1.
 • STELEA Lavinia1, IVAN Mihaela Viviana2*, APOSTOL Adrian2, ALBULESCU Nicolae2, IURCIUC Stela3, IURCIUC Mircea3, TURI Vladiana3, STOIAN Dana4, MOLERIU Radu Dumitru5, TAPALAGA Gianina6 - Arrhythmias During Pregnancy, PROCEEDINGS OF THE ANNUAL DAYS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR MOTHER AND CHILD HEALTH “ALESSANDRESCU-RUSESCU” (21-23 November Bucharest), pag 536-541, Ed. Filodiritto Editore Proceedings, ISBN 978-88-85813-86-1.

Articole